*   DERGİ YAYIN KURULU ...
TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ SAHİBİ

   Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER
   Gazi Üniversitesi Rektörü


GENEL YAYIN YÖNETMENİ

   Prof. Dr. Nevzat AYPEK
   Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dekanı


YAYIN KURULU

   Baş Editör:
   Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)

   Editörler:
   Yrd.Doç.Dr. Sami ACAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
   Yrd.Doç.Dr. Orhan ÜNAL (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)

   Yayın Sekreterleri:
   Arş.Gör. Emine ÖNER KAYA (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
   Arş.Gör. Soner GÖKTEN (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
   Arş.Gör. Özlem ALTINÖZ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)


SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

   Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)