*   İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ
Gazi Üniversitesi
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Dergi Editörlüğü
06830 Gölbaşı/ANKARA

+90 (312) 4851460

+90 (312) 4844124

ttefdergi@gazi.edu.tr

http://www.ttefdergi.gazi.edu.tr


Adres
Telefon

Faks

E-posta        

Web sayfası