*   DERGİ HAKEM KURULU ...
Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ (Akdeniz Üni.)
Prof. Dr. Ali HALICI (Başkent Üni.)
Prof. Dr. Alp TİMUR (Dokuz Eylül Üni.)
Prof. Dr. Aydın KARAPINAR (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Azize ERGENELİ (Hacettepe Üni.)
Prof. Dr. Azize TUNÇ HUSSEIN (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Bahtışen KAVAK (Hacettepe Üni.)
Prof. Dr. Bayram KAYA (Ankara Üni.)
Prof. Dr. Beyhan MARŞAP (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Burhan ÇİL (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Cevat TOSUN (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Doğan TUNCER (Başkent Üni.)
Prof. Dr. Doğan Yaşar AYHAN (Başkent Üni.)
Prof. Dr. Emine ORHANER (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Erinç BÖGE (Başkent Üni.)
Prof. Dr. Ganite KURT (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Hasan KAVAL (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Haydar SUR (Marmara Üni.)
Prof. Dr. Hikmet TİMUR (Hacettepe Üni.)
Prof. Dr. İrfan SÜER (Gazi Üni.)
Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Jale AKMEL (Okan Üni.)
Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Mahmut ARSLAN (Hacettepe Üni.)
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN (Gazi Üni.)

* Makale Bilgi Sistemi güncel hakem listesidir.


Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA (Gazi Üni.)
Prof. Dr. M. Mithat ÜNER (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Mustafa Ömer İPÇİ (Hacettepe Üni.)
Prof. Dr. Nevin TEKGÜL ŞANLIER (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Nevzat AYPEK (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Nurettin PARILTI (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Nüshet KAHRAMAN (İstanbul Üni.)
Prof. Dr. Orhan İÇÖZ (Dokuz Eylül Üni.)
Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL (Başkent Üni.)
Prof. Dr. Öznur YÜKSEL (Çankaya Üni.)
Prof. Dr. Rauf ARIKAN (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Sanem ALKİBAY (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Selami SARGUT (Başkent Üni.)
Prof. Dr. Sezer KORKMAZ (Gazi Üni.)
Prof. Dr. Tamer ARPACI (Atılım Üni.)
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK (Gazi Üni.)
Doç. Dr. Akyay UYGUR (Gazi Üni.)
Doç. Dr. Fügen Durlu ÖZKAYA (Gazi Üni.)
Doç. Dr. Güler Sağlam ARI (Gazi Üni.)
Doç. Dr. İrfan YAZICIOĞLU (Gazi Üni.)
Doç. Dr. Muharrem TUNA (Gazi Üni.)
Doç. Dr. Mustafa KILIÇ (Hacettepe Üni.)
Doç. Dr. Oya HAZER (Hacettepe Üni.)
Doç. Dr. Rafet AKTAŞ (Yıldırım Beyazıt Üni)
Doç. Dr. Ramazan Pars ŞAHBAZ (Gazi Üni.)
Doç. Dr. Selma Meydan UYGUR (Gazi Üni.)
Doç. Dr. Yavuz KAHRAMAN (Turgut Özal Üni)
Doç. Dr. Yasin BOYLU (Gazi Üni.)