*   DERGİ YIL:2013 - SAYI:1
YIL: 2013 - SAYI:1  /  YAYIN KURULU (EDİTÖRLER)

   Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA - Baş Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
   Yrd. Doç. Dr. Sami ACAR - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
   Yrd. Doç. Dr. Orhan ÜNAL - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)

   YAYIN SEKRETERLERİ:
   Arş.Gör.Dr. Emine ÖNER KAYA (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)   
   Arş.Gör. Soner GÖKTEN (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)   
   Arş.Gör. Özlem ALTINÖZ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)