*   DERGİ YIL:2010 - SAYI:2
YIL: 2010 - SAYI:2  /  YAYIN KURULU (EDİTÖRLER)

   Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA - Baş Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
   Yrd. Doç. Dr. Sami ACAR - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
   Yrd. Doç. Dr. Orhan ÜNAL - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)

   YAYIN SEKRETERLERİ:
   Arş.Gör. Emine ÖNER KAYA (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)   
   Arş.Gör. Soner GÖKTEN (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)   
   Arş.Gör. Özlem ALTINÖZ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)   
YIL: 2010 - SAYI:2  /  MAKALELER    (İçindekiler-PDF)    (1998-2010 Makale Dizini-PDF)

Otel İşletmelerinde Her Şey Dahil Sistemin Satın Alma Politikalarına Yansımaları Üzerine Bir Araştırma
Celil ÇAKICI, Cevdet ÇETİNSÖZ
(s.1-19)

Entellektüel Sermayenin Raporlanması ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı Kapsamında Değerlendirilmesi
Orhan ÜNAL
(s. 20-39)

Termal Turizm Bölgelerinde İkincil Konutların Turizme Kazandırılması: Kütahya-Yoncalı Termal Turizm Bölgesi Örneği
Hüseyin ÖNDER, Özer ÇELİK, Yavuz ODABAŞI
(s.40-57)

İkinci Konut Satın Almada Destinasyon Kalitesinin Etkisi: Alanya Örneği
Kurban ÜNLÜÖNEN, Hürriyet ÇİMEN
(s.58-74)

Kadın-Doğum ve Çocuk Doktorlarının Özel Muayenehanelerinde Hizmet Alan Hasta ve Hasta Yakınlarının Tatmin Düzeyleri Farklılık Gösterir mi?
Zeliha ESER
(s.75-99)

Web Ortamında Öğe Gösterim Kuramına Göre Tasarlanan Kavram Öğretiminin, Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi
Selami ERYILMAZ
(s.100-127)

Endüstriyel İşletmelerde Markalaşma Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
Emin EMİRZA
(s.128-143)

Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması (1998-1999, 2003-2004 ve 2008-2009 Öğretim Yılları)
Kurban ÜNLÜÖNEN, Rahman TEMİZKAN, Mohammad Reza EİVAZİ GHARAMALEKİ
(s.144-159)

Kümeleme Analizi ile Portföy Seçimi: İMKB-100 Endeksi Üzerine Bir Çalışma
Mehmet Emin KARABAYIR, Murat DOĞANAY
(s.160-179)

Türkiye'deki Konaklama İşletmelerinin İş Başvurusu Formlarında Ayrımcılık
Mehmet YEŞİLTAŞ, Rahman TEMİZKAN, Pınar TEMİZKAN
(s.180-197)