*   DERGİ YIL:2009 - SAYI:2
YIL: 2009 - SAYI:2  /  YAYIN KURULU (EDİTÖRLER)

       Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA  (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Yrd. Doç. Dr. R. Ahmet TAYFUN (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Yrd. Doç. Dr. Veli ÖZTÜRK (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Yrd. Doç. Dr. Sami ACAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Pınar OKAN (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Ayşegül ERMEÇ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Furkan BAŞER (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2009 - SAYI:2  /  MAKALELER        (İçindekiler-PDF)        (1998-2009 Makale Dizini-PDF)

Türkiye'deki Turizm Akademisyenleri Turizmi Ayrı Bir Bilim Dalı Olarak Kabul Ediyorlar mı?
Bilgehan GÜLCAN
(s.1-23)

Topkapı Sarayı'na Gelen Ziyaretçilerin Taşıma Kapasitesi Algılamaları
Kurban ÜNLÜÖNEN, Cüneyt TOKMAK
(s.24-46)

Yıldırma Eylemlerinin Otel Personelinin Verimliliğine Etkileri
Mehmet YEŞİLTAŞ, Burak Murat DEMİRÇİVİ
(s.47-63)

Örgün Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarındaki Sayısal Gelişmelerı
İbrahim Yaşar KAZU, Atınç OLCAY
(s.64-83)

Firma Nakit Mevcudunun Belirleyicileri
Mehmet AYGÜN, Süleyman İÇ
(s.84-102)

Tarihi Zela (Zile) İlçesindeki Yerel Halkın Turizme Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması
Nurettin AYAZ, Savaş ARTUĞER, Fatih TÜRKMEN
(s.103-124)

Korsan Ürün Satın Alma Niyeti ve Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi
Filiz ÇAKIR ZEYTİNOĞLU
(s.125-142)

Turizm Açısından Ülke İmajının Önemi ve Türkiye İmajı Üzerine Kavramsal Bir Çalışma
F. Özlem GÜZEL
(s.143-159)

Adli Muhasebecilik Mesleği ve Adli Muhasebeci Olabilme Sürecinin Türkiye'deki ve Amerika'daki Yasal Düzenlemeler Açısından Karşılaştırılması
Ganite KURT, Tuğba UÇMA
(s.160-178)

Pazarlamada Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Davranışlarındaki Rolü ve Bir Araştırma
Ruziye COP, Niyazi GÜMÜŞ
(s.179-202)

İletişim Sürecini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Değerlendirme
Muharrem ÇETİN
(s.203-226)

Küresel Ekonomik Krizin Turizm Sektörüne Etkisi: Panel Veri Analizi
Turhan KORKMAZ, Hilal UYGUNTÜRK, Havva KILIÇ DARICI
(s.227-246)