*   DERGİ YIL:2009 - SAYI:1
YIL: 2009 - SAYI:1  /  YAYIN KURULU (EDİTÖRLER)

       Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA  (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Yrd. Doç. Dr. R. Ahmet TAYFUN (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Yrd. Doç. Dr. Veli ÖZTÜRK (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Sami ACAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Pınar OKAN (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Ayşegül ERMEÇ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Furkan BAŞER (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2009 - SAYI:1  /  MAKALELER        (İçindekiler-PDF)        (1998-2009 Makale Dizini-PDF)

Ekonomik Katma Değerin Bilgi Verme İçeriğinin Analiz Edilmesine Yönelik Bir Ampirik Çalışma
Kartal DEMİRGÜNEŞ, M.Başaran ÖZTÜRK, Famil ŞAMİLOĞLU, Ünsal BAN, Adnan GÜZEL
(s.1-24)

Finansal Kiralama Şirketlerince Uygulanacak Yeni Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Çerçevesinde Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Abitter ÖZULUCAN, Fevzi Serkan ÖZDEMİR
(s.25-43)

Erzurum'daki Kobi Sahip ve Yöneticilerinin 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunlarını Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma
Uğur GÜLLÜ, Bilsen BİLGİLİ, Fatih KARA
(s.44-62)

Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Marka Değerinin Ölçülmesi ve TMS 38 Göre Muhasebeleştirilerek Mali Tablolara Yansıtılması
Haluk BENGÜ
(s.63-77)

Batı Karadeniz Bölgesine Olan Turistik Talebin Tahmini, Ekonometrik Bir Yaklaşım
Gökhan EMİR
(s.78-91)

Ankara'da Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Pazarlama Açısından Değerlendirilmesi
Murat BAYRAM, Ramazan EREN, Ümmühan YILMAZ
(s.92-109)

Sekreterlik Mesleğinde Hizmet İçi Eğitim Alanları: Bir Alan Araştırması
Burcu KORKUSUZ, Ali HALICI, Zehra MULUK
(s.110-126)

Perception And Marketing Problems in Turkish Cultural Tourism
Faruk ALAEDDİNOĞLU, Ali Selçuk CAN
(s.127-142)

Çiftlik Turizmi, Kırsal, Tarım ve Ekoturizmin Kavramsal Açıdan İrdlenmesi
Selma Meydan UYGUR, Uğur AKDU
(s.143-166)

Hizmet Pazarlamasında Fiziksel Ortam ve Önemi: A Grubu Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma
Aykut EKİYOR
(s.167-185)

Turizmin Disipliner Evrimi
Bilgehan GÜLCAN
(s.186-206)