*   DERGİ YIL:2008 - SAYI:2
YIL: 2008 - SAYI:2  /  YAYIN KURULU

       Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Yrd. Doç. Dr. Veli ÖZTÜRK (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Sami ACAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Pınar OKAN (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Ayşegül ERMEÇ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2008 - SAYI:2  /  MAKALELER        (İçindekiler-PDF)        (1998-2008 Makale Dizini-PDF)

Perakendecilikte Ürün Tadım Panellerinin Tüketicilerin Marka Algılarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Et Ürünleri Grubu Örneği
Kurban ÜNLÜÖNEN, Ali YAYLI, Sedat YÜKSEL
(s.1-14)

Kozmetik Ürün Pazarlamada Yeni Bir İmkan: Elektronik Ticaret
F. Feyza KOÇAK
(s.15-33)

Lise ve Üniversitede Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Demografik Değişkenlerinin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması
Rüya EHTİYAR, Engin ÜNGÜREN
(s.34-51)

Yönetici Sekreterlerin Bilgisayar Temelli Uygulama Yazılımlarını Kullanma Düzeylerini ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Sami ACAR, Hülya GÜRSOY
(s.52-71)

Sigorta İşletmeleri Yöneticilerinin Katıldıkları Yönetici Eğitimlerindeki Kazanımlarını Kullanabilme Yetkinlikleri
Zekai ÖZTÜRK, Serkan ÇOBAN
(s.72-88)

Örgütsel Bağlılık ile İşgören Sanayi Alanında Ortaöğretim Kurumlarının (Meslek Liselerinin) Rolü
Vicdan ALTINOK
(s.89-102)

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutumları
Ahmet TAYFUN, Derya KARA
(s.103-116)

2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programına Göre Yapılan İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Okuma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi
Mesiha TOSUNOĞLU, Nuray TOSUNOĞLU, Fatih ARSLAN
(s.117-133)

Göz İzleme ve Pazarlamada Kullanılması Üzerine Kavramsal Bir Çalışma
F. Bahar ÖZDOĞAN
(s.134-147)