*   DERGİ YIL:2008 - SAYI:1
YIL: 2008 - SAYI:1  /  YAYIN KURULU

       Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Dr. Veli ÖZTÜRK (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Dr. Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Sami ACAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2008 - SAYI:1  /  MAKALELER        (İçindekiler-PDF)        (1998-2008 Makale Dizini-PDF)

Etik Kodların Otel Endüstrisine Katkıları ve Bir Alan Araştırması
Çetin BEKTAŞ
(s.1-17)

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma
Şenol ÇAVUŞ, Arzu GÜRDOĞAN
(s.18-34)

Personel Temin Sürecinde Gazete İlanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
H.Nejat BASIM, Harun ŞEŞEN, Elif ŞEŞEN
(s.35-44)

Stratejik Yönetim Aracı Olan Maliyetleri Aşağı Çekme Stratejisinin Uygulanmasında İşletme İçi Destekleyici Faaliyet Birimlerinin Rolü
Mehmet YILDIZ, Ayhan KAPUSUZOĞLU
(s.45-56)

Yüksek Öğretimde Öğrenci Tatmin Düzeyleri ile Başarı Ortalamaları Arasındaki İlişki: Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
Hakan KOÇ, Yalçın ARSLANTÜRK, Sıddık ARSLAN
(s.57-69)

Turistik Amaçlı Endüstriyel Mutfaklarda Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) Yönetim Sisteminin Önemine İlişkin Kavramsal Bir İnceleme
Mehmet SARIOĞLAN, Seda ŞAHİN
(s.70-86)

Relationships Between Destination Management Organizations And Destination Stakeholders A Research in Regions of Marmara, Aegean and Mediterranean in Turkey
Fatih SEMERCİÖZ, Dilek SÖNMEZ, Meral DURSUN
(s.87-101)

Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Veren Lisans Programlarında Yabancı Dil Eğitimi: Akademisyen ve Öğrencilerin Değerlendirmeleri
Azize TUNÇ HUSSEIN, Saadet Pınar TEMİZKAN, Rahman TEMİZKAN
(s.102-119)

Termal Turizmin Ekonomik Etkileri: Gönen Örneği
Bedriye TUNÇSİPER, Mehmet KAŞLI
(s.120-135)

Küreselleşme Sürecinde Turizm Endüstrisinin Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
Hüseyin ÇEKEN, Levent ATEŞOĞLU
(s.136-151)