*   DERGİ YIL:2007 - SAYI:2
YIL: 2007 - SAYI:2  /  YAYIN KURULU

       Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Dr. Veli ÖZTÜRK (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Dr. Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Sami ACAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2007 - SAYI:2  /  MAKALELER        (İçindekiler-PDF)        (1998-2007 Makale Dizini-PDF)

Kat Hizmetlerinde Çalışan Personelin Davranışlarına İlişkin Yönetici ve Personel Görüşlerinin Karşılaştırılması
Fatma ARPACI, Şadan TOKYÜREK, Bülent ÇELİK
(s.1-10)

Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği
Yüksel ÖZTÜRK, Uğur AKDU, Serap AKASYA AKDU
(s.11-29)

Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri
Selma MEYDAN UYGUR, Eda BAYKAN
(s.30-49)

Türk Turizm Sektöründe Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları
Faruk ALAEDDİNOĞLU, Ali Selçuk CAN
(s.50-66)

Finansal Kiralama ve İMKB'de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi
Veli ÖZTÜRK, Hasan BAL, Emine ÇINA BAL
(s.67-86)

Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi
Fevzi Serkan ÖZDEMİR, Seçkin ARSLAN
(s.87-104)

İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarının İşgörenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir İnceleme
Süleyman DÜNDAR, Hatice ÖZUTKU, Fatih TAŞPINAR
(s.105-119)

Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara'daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri
Bahtışen KAVAK, Nilüfer VATANSEVER
(s.120-140)

Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
M. Sabri KOCAKÜLAH, Erkan DURAN
(s.141-155)

Fonksiyonel Olmayan Tüketici Davranışlarının Kavramsal Boyutu
Feride Bahar ÖZDOĞAN, Sanem ALKİBAY
(s.156-168)