*   DERGİ YIL:2005 - SAYI:1
YIL: 2005 - SAYI:1  /  YAYIN KURULU

       Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Doç. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör.Dr. Akyay UYGUR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Hakan KOÇ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Sami ACAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2005 - SAYI:1  /  MAKALELER        (İçindekiler-PDF)        (1998-2005 Makale Dizini-PDF)

Thomas Modeli Kapsamında Yöneticilerin Çatışma Yönetimi Stilleri ve Tekstil İşletmelerinde Bir Alan Araştırması
Alptekin SÖKMEN - İrfan YAZICIOĞLU
(s.1-22)

Hizmet İşletmelerinde Liderlik Davranışları İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Dilaver TENGİLİMOĞLU
(s.23-48)

Hizmet Sektöründe Tüketicilerin Algıladıkları Riskler: Hava Yolları Sektöründe Bir Araştırma
Leyla ÖZER - Serdar GÜLPINAR
(s.49-65)

Marka ve Bilinirliği Yüksek Markalı Çamaşır Deterjanı Üzerine Bir Uygulama
Ruziye COP - Mustafa BEKMEZCİ
(s.66-83)

Antalya İline Yönelik Alman Turist Talebinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini
İbrahim GÜNGÖR - Murat ÇUHADAR
(s.84-99)

Kültürel Turizmin Önemi ve Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma 
İsmail KIZILIRMAK - Hüseyin KURTULDU
(s.100-120)

Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesinin Artırılmasında İşgören Eğitiminin Yeri ve Önemi 
Yüksel ÖZTÜRK - Kadir SEYHAN
(s.121-143)

1007 Nolu Uluslararası Denetim Standardı "İşletme Yönetimi İle Bilgi Alışverişi"
Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
(s.144-154)

General Overview of Training Effectiveness and Measurement Models
İpek Kalemci TÜZÜN
(s.155-169)

Mesleki ve Teknik Eğitimde Çoklu Ortam Araçları Kullanılmış Web Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi
Nursal ARICI - Mustafa YEKTA
(s.170-180)