*   DERGİ YIL:2004 - SAYI:2
YIL: 2004 - SAYI:2  /  YAYIN KURULU

       Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Doç. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Akyay UYGUR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Hakan KOÇ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Sami ACAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2004 - SAYI:2  /  MAKALELER    (İçindekiler-PDF)

Yabancı Ziyaretçilerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri: Antalya'yı Ziyaret Eden Alman ve Rus Turistler Üzerine Bir Araştırma
Bahattin ÖZDEMİR- Fatma KINAY
(s.5-28)

Yönetici Sekreterlerin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Eğitim İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma
Dilaver TENGİLİMOĞLU - Sami ACAR
(s.29-66)

lnfluence Of Salesperson Type on Consumers' Attitudes And Purchasing Decision: And Application in Izmir
Gül BAYRAKTAROĞLU - Burcu İLTER
(s.67-89)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri İle Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Tarzına İlişkin Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Çorum Örneği
İrfan ÇAĞLAR
(s.91-108)

Rekabeti Etkileyen Faktörlerden Pazar Yoğunlaşması ve Türkiye'deki Bazı Sektörlerin Yoğunlaşma Dereceleri
Mehmet BAŞ
(s.109-119)

Örgütsel Kültürün Yöneticilerin Yönetsel Davranışları Üzerine Etkileri (A Grubu Seyahat Acentalarında Bir Uygulama)
Melih TOPALOĞLU - Derya KARA
(s.121-141)

Yöneticilerin Problem Çözme Davranışlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
Mustafa MORTAŞ - Barış SAFRAN
(s.143-172)

Enflasyon Muhasebesi Uygulamasında Özellikli Bir Husus: Sermayeye İlave Edilen Maliyet Artış Fonu
Rafet AKTAŞ
(s.173-182)

Bursa Yöresindeki Konaklama İşletmesi Yöneticilerinin Stres Nedenleri Üzerine Bir Araştırma
Serdar TARAKÇIOĞLU
(s.183-201)

Örgüt Kültürü ve İklimi
Z. Ferhan AYDOĞAN
(s.203-215)