*   DERGİ YIL:2004 - SAYI:1
YIL: 2004 - SAYI:1  /  YAYIN KURULU

       Prof. Dr.Emine ORHANER - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Doç. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Akyay UYGUR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Hakan KOÇ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Sami ACAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2004 - SAYI:1  /  MAKALELER    (İçindekiler-PDF)

Turizmin Sosyal Etkileri ve Yerli Halkın Turiste Bakışı
Ahmet TAYFUN - Arzu KILIÇLAR             
(s.1-17)

Macera Turizminin Kapsamı ve Macera Turizminde Kaza Riski
Bilgehan GÜLCAN    
(s.18-38)

Otel İşgörenlerinin İş Doyumlarının Önemi ve Akçakoca'da Yerleşik Yıldızlı Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama
C.Gazi UÇKUN  Elbeyi PELİT - Oktay EMİR
(s.39-59)

Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Kamu ve Özel Kesim İşletme Yöneticilerinin Önderlik Davranışlarını Ölçmeye Yönelik Bir Alan Çalışması
Cemalettin AKTEPE - Akyay UYGUR
(s.60-83)

Kültürel Bir Miras Olan Örtülü Bilginin Sosyolojik ve Stratejik Analizi ve Bunun Uluslararası Pazarlara Yansıtılma Stratejileri
Hulusi DOĞAN
(s.84-96)

Bilgi Teknolojileri Örtülü Bilgi Için Bir Fırsat mı, Tehdit mi?: Bilgi Teknolojilerinin Örtülü Bilgi Bağlamlı Kullanım Stratejileri
Hulusi DOĞAN
(s.97-107)

Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması (1998.1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları)
Kurban ÜNLÜÖNEN
(s.108-130)

Ekonomik Yansımalarıyla Türk Turizminin Seksen Yılı
Kurban ÜNLÜÖNEN - Arzu KILIÇLAR
(s.131-156)

Türkiye'nin İhracatının Mekansal Yayılımının Analizi: Lorenz Eğrisi Yaklaşımı
Murat KARAÖZ - Bekir GÖVDERE
(s.157-169)

Öğrenci Başarılarının Sınıflandırılmasında Lojistik Regresyon Analizi ve Sinir Ağları Yaklaşımı
Nuray GÜNERI - Ayşen APAYDIN
(s.170-188)

Türkiye Cumhuriyetinin Seksen Yılında Ulaştırma, 1923 - 2003
R. Pars ŞAHBAZ       
(s.189-208)