*   DERGİ YIL:2003 - SAYI:2
YIL: 2003 - SAYI:2  /  YAYIN KURULU

       Prof. Dr.Emine ORHANER - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Doç. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Akyay UYGUR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Hakan KOÇ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Sami ACAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2003 - SAYI:2  /  MAKALELER    (İçindekiler-PDF)

Gezi Sözleşmelerinin Üçlü Borç ilişkileri Bakımından Değerlendirilmesi
Ali BENGİ
(s.1-16)

Yöneticiye Duyulan Güven Örgütsel Bağlılığı Artırır Mı?
Güler SAĞLAM ARI
(s.17-36)

İklim Değişikliklerinin Turizm Üzerine Etkileri
Hakan KOÇ - Evren GÜÇER
(s.37- 53)

Büro Yönetimi Eğitiminin Meslek Yüksek Okulları Bazında Değerlendirilmesi
Hayrettin TELLİ
(s.54-74)

Türk İşletmeciliğinde Entelektüel Sermaye Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
İrfan ÇAĞLAR
(s.75-90)

Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Ahlak Sorumluluklarını Yerine Getirebilmesinde Eğitim Düzeyinin Önem Üzerine Bir Araştırma
Kurban ÜNLÜÖNEN - Atınç OLCAY
(s.91-112)

Uluslararası Mali Sistemde Yeni Yapısal kayışlar Kapsamında: Devlet İflas Modeli (SDRM) ve Kavramsal Bir Analizi
Mehmet ARSLAN
(s.113-125)

İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı ilişkisi (Ankara'da Bir Uygulama)
Melih TOPALOĞLU - Alev SÖKMEN
(s.126-151)

Türkiye'ye Yönelik Turizm Talebinin Neural (Sinir) Ağları Modelini Kullanarak Analizi
Ercan BALDEMIR-Ozan BAHAR
(s.152-168)

Ofis Otomasyon Teknolojilerinin Evrimleri ve Yeni iş Dünyası Üzerindeki Etkileri
Ramazan GÖRAL - Akyay UYGUR
(s.169-179)

Yönetici Etik Davranışlarının Değerlendirilmesinde Cinsiyet Faktörü: Ankara'daki Otel İşletmelerinin Sınır Departmanlarında Ampirik Bir Araştırma
Serdar TARAKÇIOĞLU
(s.180-219)

Denetimde Kanıt Seçmede Örnekleme ve Diğer Yöntemlerin . Kullanımı ve Isa No: 530
Seyhan ÇİL
(s.220-232)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (Kobi) Pazarlama ve Finansman Sorunlarının Çözümünde Risk Sermayesinin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma
Sezer KORKMAZ
(s.233-258)

Türkiye'deki Akademisyenlerin İnterneti Kullanım Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Ali YAYLI-Yüksel ÖZTÜRK-M.Nurettin ALABAY
(s.259-277)