*   DERGİ YIL:2003 - SAYI:1
YIL: 2003 - SAYI:1  /  YAYIN KURULU

       Prof. Dr.Emine ORHANER - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Doç. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Akyay UYGUR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Hakan KOÇ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Sami ACAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2003 - SAYI:1  /  MAKALELER    (İçindekiler-PDF)

Safranbolu'ya Gelen Yerli Turistlerin Tatmin Olma Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Ahmet GÜRBÜZ
(s.1-21)


Büro Yönetimi Öğrencilerinin Mesleki Algılamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama
Ali HALICI - Yılmaz DELİL
(s.22-37)

Dünyadaki Türkiye imajının Turizm Sektörüne Etkisi ve Bir Uygulama
Azize TUNÇ
(s.38-54)

Fransa'da Yöresel Dillerle Çift Dilli Öğretim
Eriman TOPBAŞ
(s.55-68)

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Sektörel Eğitim Organizasyonların Uygulanabilirliğine Yönelik Bir inceleme
Hasan İBİCİOĞLU - Umut AVCI - Yasin BOYLU
(s.69-90)

Hizmetiçi Eğitim Türkiye’de Boş Yıldızlı Otellerde Uygulanmayı Bekliyor
Ibrahim YALÇIN - Ruhan İRİ
(s.91-106)

Finansal Piyasaların Ekonomik Büyümeye Etkisi ve Türkiye Örneği (1989 - 2002)
Ismail GÖKDENİZ - Mahmut Erdoğan- Kahraman KALYÜNCÜ
(s.107-117)

Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Hedef Maliyet Sistemi
Rafet AKTAŞ
(s.118-132)

Postmodern Tüketici Davranışlarının Pazar Bölümleme Kavramına Etkileri: Postmodern Klanlar
Rüçhan KAYAMAN - Can Erkin ARMUTLU
(s.133-145)

Turistik Amaçlı Bölgesel Tanıtımda Baskı Gruplarının Koordinasyonları ve Lobi Faaliyetleri
Sedat Yüksel - Ahmet Tayfun
(s.146-165)

Yunanistan, İtalya ve Mısır'ın imajının Türkiye'de Faaliyet Gösteren (A) Grubu Seyahat Acentaları Tarafından Algılanması: Ampirik Bir Uygulama
Serdar TARAKÇIOĞLU - İbrahim AYDIN
(s.166-189)

580 Nolu Uluslararası Denetim Standardı "Yönetimin Açıklamaları"
Seyhan ÇİL
(s.190-197)

Yap-işlet-Devlet Model'inde Sermayeden Doğan Kur Farklarının Vergi İstisnası ve Tekdüzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi
Yakup AKPINAR
(s.198-214)