*   DERGİ YIL:2002 - SAYI:2
YIL: 2002 - SAYI:2  /  YAYIN KURULU

       Prof. Dr.Emine ORHANER - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Doç. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Akyay UYGUR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Hakan KOÇ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Sami ACAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2002 - SAYI:2  /  MAKALELER    (İçindekiler-PDF)

Güney Marmara ve İç Anadolu (A) Grubu Seyahat Acentalarının Pazarlama Faaliyetleri Hakkında Ampirik Bir Çalışma
Azize TUNÇ - Selma Meydan UYGUR           
(s.1-14)

Sanal Ofislerde Koordinasyon ve İletişim: Teorik Bir Çerçeve
Hasan TUTAR            
(s.15-30)

Organizasyonlarda Çatışma Yönetiminin Sektörler arası  Karşılaştırılması ve Çorum Örneği
İrfan ÇAĞLAR           
(s. 31-50)

Kıyaslama (Benchmarking) Kavramı ve Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliği Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
Melih TOPALOĞLU  - Alev SÖKMEN
(s.51-77)

Doğal Beslenme Desteklerine İç Pazarın Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma
Sanem ALKİBAY - Arzu KILIÇLAR
(s.79-102) 

Yönetsel Kontrol Türleri ve Boyutlarının Satış Gücünün Performans ve Yöneticilerinden Duydukları Memnuniyet Düzeyi Üzerindeki Etkilerini Ortaya Koymaya Yönelik Bir Araştırma
Sezer KORKMAZ - Erdem TÜRKCAN
(s.103-124)

Türkiye’deki Turizm Eğitim Sistemi ve Avrupa Birliği Sürecinde Olası Gelişmeler
Şehnaz DEMİRKOL- Elbeyi PELİT
(s.125-146)

Üretim İşletmelerinde Ortak ve Yan  Ürünlerin Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi
Veli ÖZTÜRK
(s.147-165)

Sınır Birim İşgörenlerinin Performans Değerlendirme Kriterlerine Bakışı: Ankara'daki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
Yasin Boylu- Alptekin SÖKMEN
(s.167-182)

Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir  Çalışma
Yüksel ÖZTÜRK  - İrfan YAZICIOĞLU
(s.183-195)