*   DERGİ YIL:2002 - SAYI:1
YIL: 2002 - SAYI:1  /  YAYIN KURULU

       Prof. Dr.Emine ORHANER - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Doç. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Akyay UYGUR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Hakan KOÇ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Sami ACAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2002 - SAYI:1  /  MAKALELER    (İçindekiler-PDF)

Turist Yerli Halk Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma
Ahmet TAYFUN
(s. 1-12)

Televizyon Reklamlarının Hatırlanabilirliği Üzerine Gazi Üniversitesinde Lisans Eğitimi Alan Kız Öğrenciler Üzerinde Yapılan Ampirik Bir Çalışma
Cengiz Duran
(s.13-34)

Doğal Yaşamın Korunması Adına Kağıt Atıkların Yeniden Kazanılması ve Türkiye'deki Mevcut Durum
Emine ORHANER - Sanem ALKİBAY - Azize TUNÇ
(s.35-59)

Is Precis Writing A By - Product?
Güler ÜLKÜ
(s.61-83)

Hastanelerde Sağlık Personelinin Tıbbi Sekreterlerin İletişim Becerileri Hakkındaki Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması
İbrahim KÖRPE - Dilaver TENGİLİMOĞLU
(s.85-103)

Öğrencilerin Öğretim Elemanlarını Değerlendirmesi Araştırması: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Örneği
Mustafa YALÇINKAYA
(s.105-118)

Tüketicinin Sosyal İlişki Ağının Promosyonlu Ürünleri Satın Alma Kararına Etkileri: Gima ve Yimpaş Gıda Reyonu Örneği
Nildağ Başak CEYLAN
(s.119-139)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Arz ve, Talep Özellikleri
Özcan YAĞCI
(s.140-166)

Yurt Dışı Fuarlara Katılan Katılımcıların Fuar Organizatörünün Verdiği Hizmetlere İlişkin Beklenti Ve Algı Düzeyleri Arasındaki Farklılığı Ortaya Koymaya Yönelik Bir Araştırma
Sanem ALKİBAY
(s.167-187)

Sürdürülebilir Turizm Politikaları Çerçevesinde Trabzon İlinde Sivil Mimari Örneklerinin Turizm Amaçlı Kullanılabilirliğinin İncelenmesi ve Turizm Türlerinin Geliştirilmesi
Suna Muğan ERTUĞRAL - Füsun İstanbullu DİNÇER - Serdar ONGAN - Arif GÜNGÖR - İsmail KIZILIRMAK
(s.189-206)