*   DERGİ YIL:2001 - SAYI:5
YIL: 2001 - SAYI:5  /  YAYIN KURULU

       Prof. Dr.Emine ORHANER - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Doç. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Öğr Gör. Nurettin ALABAY (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Akyay UYGUR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Hakan KOÇ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2001 - SAYI:5  /  MAKALELER    (İçindekiler-PDF)

G.Ü. TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ'NDE MEZUN OLAN ÖĞRETMENLERİN FAKÜLTE HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ
Ahmet TAYFUN
(s.1-12)

AZERBAYCAN'IN EKONOMİK YAPISI VE YABANCI SERMAYE ANALİZİ
Ali YAYLI - M. Nurettin ALABAY
(s.13-30)

OTEL İŞLETMELERİ VE YÖNETİCİLERİ AÇISINDAN ETİK KAVRAMI VE UYGULAMALARI: ANKARA'DA AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Alptekin SÖKMEN - Yasin BOYLU
(s.31-54)

ULUSLARARASI PAZAR SEÇİM SEÇİM SÜRESİ: KAPLICA TURİZMİ BİR MODEL ÖNERİSİ
Arzu KILIÇLAR - Ahmet TAYFUN
(s.55-72)

İLKÖĞRETİMDE DERS KİTAPLARININ ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Emine ORHANER - Sanem ALKİBAY- Azize TUNÇ
(s.73-86)

SANAL BÜROLAR
Hakan KOÇ - Menekşe Tarhan ÖZTOPRAK
(s.87-100)

DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN PSİKOLOJİK SORUN VE ŞİKAYETLERİ
Haluk TANRIVERDİ - Şehnaz DEMİRKOL - Erhan iŞLEK
(s.101-116)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ÖRGÜT YAPILARINA ETKİSİ
Hasan TUTAR
(s.117-138)

MARKA SADAKATİ İLE PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARI ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR?
Özlem ÖĞÜTVEREN
(s.139-156)

TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN İŞ ETİĞİNE YAKLAŞIMLARI (ANKARA İLİNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA)
Öznur YÜKSEL - Azize TUNÇ
(s.157-170)

KAZAKİSTAN'DA TÜKETİMİN YAPISI
Rauf ARIKAN
(s.171-180)

DOĞRUDAN SATIŞ UYGULAMALARINA YÖNELİK TÜKETİCİ ŞİKAYET KONULARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sanem ALKİBAY
(s.181-196)

YÜKSEK ÖĞRETİMİN FAYDA VE MALİYETLERİ
Zühra YILDIZ
(s.197-214)