*   DERGİ YIL:2001 - SAYI:4
YIL: 2001 - SAYI:4  /  YAYIN KURULU

       Prof. Dr.Emine ORHANER - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Doç. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Öğr Gör. Nurettin ALABAY (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Akyay UYGUR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Hakan KOÇ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
YIL: 2001 - SAYI:4  /  MAKALELER    (İçindekiler-PDF)

BÜRO ORTAMINDAKİ İŞLEVSEL VE FİZİKSEL ETMENLER, BU ETMELERİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BİR ARAŞTIRMA
Ramazan GÖRAL
(s.1-22)

TÜRKİYE'DE TURİZM EĞİTİMİ VE İSTİHDAMDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Özcan YAĞCI
(s.23-39)

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ROL, AKTİVİTE VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Melih TOPALOĞLU - Selma MEYDAN - Akyay UYGUR
(s.40-62)

İHRACAT YAPAN OTEL İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Serdar TARAKÇIOĞLU
(s.63-75)

YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLGİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sanem ALKİBAY
(s.76-93)

TÜRKİYE'DE PLANLI DÖNEM İÇERİSİNDE DIŞ TURİZM GELİRLERİNİN YARATTIĞI KATMA DEĞER
Aziz BOSTAN - Mesut ÇAKAR
(s.94-104)

YEMEK FABRİKALARINDA KULLANILAN ETLERİN DEPOLANMA ŞARTLARI VE HİJYENİK KONTROLÜ
Semra ŞAHİNGÖZ
(s.105-121)

OTELDE KONAKLAYAN TÜKETİCİLERİN ALGILAMA SONUÇLARINA GÖRE ANKARA'DA BULUNAN 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ALGILAMA HARİTALARININ DÜZENLENMESİ
Selma UYGUR
(s.122-136)

SEYAHAT ACENTALARININ REKLAM ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Erdoğan GAVCAR - Umut AVCI - Yasin BOYLU
(s.137-154)

OTEL İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİĞİ VE KARLILIĞI ARTIRICI BİR UNSUR OLARAK KONGRE ORGANİZASYONLARI
Şehnaz DEMİRKOL - Kutay OKTAY
(s.155-172)