YIL: 2000 - SAYI:3  /  YAYIN KURULU

       Doç. Dr. Azize TUNÇ - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Doç. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Öğr Gör. Mustafa YAVAŞ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Yusuf KAYNAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)

YIL: 2000 - SAYI:3  /  MAKALELER        (İçindekiler-PDF)

TURİSTLERİN TATİL SEÇİMİNDE KARAR VERME AŞAMALARI
Yüksel ÖZTÜRK
(s.1-13)

POTANSİYEL BANKA MÜŞTERİSİNİN TİCARİ BANKACILIĞIN EKONOMİYE KATKILARI AÇISINDAN TUTUMLARI: İSRAİL’Lİ TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILAN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Bahtışen KAVAK
(s.14-26)

SADIK MÜŞTERİ YARATABİLME VE SÜREKLİ SATIŞ YAPABİLMENİN YOLU: VERİ TABANLI PAZARLAMA
Bilgehan GÜLCAN
(s.27-49)

BİLGİ SİSTEMLERİNDE OUTSOURCING
Halis GÖKDERE
(s.50-63)

ÇAĞDAŞ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA İŞLETMECİLİK EĞİTİMİ VE MESLEK YÜKSEK (MYO) UYGULAMASI
Irfan ÇAĞLAR
(s.64-84)

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kurban ÜNLÜÖNEN
(s.85-105)

VERGİYE KARŞI OLUMSUZ MÜKELLEF DAVRANIŞI
Zühra YILDIZ
(s.106-118)

RESTORANLARDA STANDART MALİYET SİSTEMİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
İrfan YAZICIOĞLU
(s.119-135)

OTEL İŞLETMELERİNDE KARİYER PLANLAMASINA YÖNELİK  FAALİYETLERİN YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
(Ankara İli 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma)
Akyay UYGUR
(s.136-154)

ÖRGÜT GELİŞTİRMEDE YENİ ARAYIŞLAR
Metin KARADAĞ
(s.155-163)

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN YÖNETSEL BOYUTLAR
Melih TOPALOĞLU - Hakan KOÇ
(s.164-176)

TURİZMİN YEREL TOPLUM ÜZERİNE ETKİLERİ
Feral EKE
(s.177-191)

TARİFESİZ HAVA YOLU TAŞIMACILIĞININ (CHARTER) TURİZM GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ
Pars ŞAHBAZ
(s.192-217)

TURİZM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİNİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Kurban ÜNLÜÖNEN
(s.218-238)

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİNİN EŞYASINA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU
Ahmet BATTAL
(s.239-250)

TÜRKİYE VE ÇEŞİTLİ TURİST ÇEKEN ÜLKELERİN MUKAYESELİ STATİK GRUPLANDIRILMASI
Fazıl GÜLER - Serdar ONGAN
(s.251-264)

*   DERGİ YIL:2000 - SAYI:3