*   DERGİ YIL:1999 - SAYI:2 
YIL: 1999 - SAYI:2  /  YAYIN KURULU

       Doç. Dr. Azize TUNÇ - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Yard. Doç. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Öğr Gör. Mustafa YAVAŞ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Yusuf KAYNAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Adem TUNCER (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)

YIL: 1999 - SAYI:2  /  MAKALELER    (İçindekiler-PDF)

MESLEKİ EĞİTİM ŞURASI VE MESLEKİ EĞİTİMDE GELİŞMELER
Rauf ARIKAN
(s.1-6)

DONDURULMUŞ GIDA TÜKETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sanem ALKİBAY
(s.7-22)

GELİŞİM EVRELERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
Mehmet ARSLAN
(s.23-34)

TEDARİK KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN BİR KİŞİLİK DEĞİŞKENİ OLARAK DENETİM NOKTASI KAVRAMI VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖNEMİ
Güler Sağlam ARI
(s.35-46)

BENCHMARKING: EN İYİNİN İYİSİ OLMAK
Bilgehan GÜLCAN, Rüçhan KAYAMAN
(s.47-64)

KARİYER PLANLAMASININ ÖRGÜT VE BİREYLER ÜZERİNDE SAĞLADIĞI ETKİNİN İRDELENMESİ
Akyay UYGUR
(s.65-76)

MUHASEBEDE UZMAN SİSTEMLER
Mevlüt KARAKAYA
(s.77-82)

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI VE DENETİMİ
Veli ÖZTÜRK
(s.83-98)

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN MALİYET BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Mevlüt KARAKAYA
(s.99-110)

TURİZM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİNİN ZARARININ TAZMİN EDİLMESİ HAKKI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Kurban ÜNLÜÖNEN
(s.111-134)

TURİZM İŞLETMELERİNİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
Azize TUNÇ
(s.135-150)

BALIKESİR’DE YÖRE HALKININ TURİZME BAKIŞ AÇISI
Sebahattin KARAMAN
(s.151-168)

BİR TURİSTİK KALKINMA KUTUBU OLARAK KEMER’DE TURİZMİN EKONOMİK ETKİLERİ
Kurban ÜNLÜÖNEN, Arzu KILIÇLAR
(s.169-188)

KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE GETİRİ YÖNETİMİ
Rüçhan KAYAMAN
(s.189-208)

SEYAHAT ACENTALARINDAN ALINMAKTA OLAN TURİSTİK TÜKETİCİYİ KORUYUCU TEMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ
(1618 Sayılı K.m.16)
Ahmet BATTAL
(s.209-230)

ENTEGRASYON - PAKET TUR İLİŞKİSİ VE SEYAHAT ACENTALARININ KONAKLAMA İŞLETMELERİ ENTEGRASYONA GİTMEME NEDENLERİ
Adem TUNCER
(s.231-240)

ULUSLARARASI HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ GELİŞİMİ VE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ TURİZM GELİŞİMİ İÇİNDEKİ ROLÜ
R. Pars ŞAHBAZ
(s.241-264)

MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİ İŞ TATMİN DÜZEYLERİ VE BEKLENTİLERİ
Emine ORHANER
(s.265-276)

MUHASEBE ÇIKIŞLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDE YAŞ ve MESLEKİ DENEYİM SÜRESİNİN ETKİSİ
Beyhan MARŞAP
(s.277-292)

TÜRKİYE’DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN FİNANSMANI
Emine ORHANER
(s.293-306)

SAPAN DEĞERLER
Burhan ÇİL
(s.307-322)

VARYANS ANALİZİNİN ÖN ŞARTLARI GERÇEKLEŞMEDİĞİ DURUMLARDA YAPILAN TRANSFORMASYONLARIN SİMÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
Benian TEKİNDAL
(s.323-329)