*   DERGİ YIL:1998 - SAYI:1 
YIL: 1998 - SAYI:1  /  YAYIN KURULU

       Yard. Doç. Dr. Azize TUNÇ - Editör (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Yard. Doç. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Öğr Gör. Mustafa YAVAŞ (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Yusuf KAYNAR (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)
       Arş. Gör. Adem TUNCER (Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi)

YIL: 1998 - SAYI:1  /  MAKALELER        (İçindekiler-PDF)

TİCARET VE TURİZM EĞİTİMİNİN TÜRK EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Rauf ARIKAN
(s.1-10)

MUHASEBE STANDARTLARININ FARKLI EĞİTİM DÜZEYLERİNDE MÜFREDAT ve KAPSAM AÇISINDAN İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ
Beyhan MARŞAP, Ganite KURT
(s.11-24)

ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ FAALİYETLERİNİN ORGANİZASYONU SEKTÖR BEKLENTİLERİ VE ÖĞRENCİLERİN TATMİN DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ
Melih TOPALOĞLU, Zeki FIRAT
(s.25-41)

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YATIRIM TERCİHLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Emine ORHANER
(s.42-56)

TÜRK TURİZMİNİN GELİŞMESİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİSİ: BÖLGESEL TANITIM
Azize TUNÇ, R. Pars ŞAHBAZ
(s.57-69)

ÖZENDİRME ARACI OLARAK KULLANILAN TURİSTİK BİR ÜRÜN: INCENTIVE SEYAHATLER
Bilgehan GÜLCAN
(s.70-81)

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM GELİŞİMİ VE GÜNEY ANTALYA TURİZM GELİŞİM PROJESİ ALANINA YÖNELİK BİR ANKET UYGULAMASI SONUÇLARI
Selma MEYDAN
(s.82-95)

ULUSAL VE ULUSLARARASI YATIRIMCILAR AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KREDİ YETERLİĞİNİN BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ: İMKB’DE BİR UYGULAMA
Mehmet ARSLAN
(s.96-116)

TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ TÜKETİCİ HAKLARI AÇISINDAN TÜRKİYE İLE DİĞER AKDENİZ ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Kurban ÜNLÜÖNEN, Ali YAYLI
(s.117-140)

TÜRKİYE TURİZM GELİRİ MEVSİMLİK DALGALANMASI
Burhan ÇİL
(s.141-150)

ÖRGÜTSEL STRES VE YÖNETİMİ
Melih TOPALOĞLU. Muharrem TUNA
(s.151-166)

MODERN ÖRGÜT YÖNETİM DÜŞÜNCELERİNDEN DURUM SALLIK YAKLAŞIMININ YAPILAN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA DAYANARAK İNCELENMESİ
Akyay UYGUR
(s.167-182)

TÜRKİYE’DE MESLEKİ-TEKNİK ORTAÖĞRENİM KURUMLARINDA KAMUSAL MALİYETLER
Zühra YILDIZ
(s.183-192)

OTEL İŞLETMELERİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİN ÖLÇÜLMESİNDE BÜTÇELERİN KULLANILMASI
Ganite KURT
(s.193-205)

TURİZM ÇEŞİTLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İsmail KIZILIRMAK
(s.206-235)